3 bài học “đắt hơn vàng” của Khổng Tử và Tào Tháo có thể thay đổi bạn thành người thông tuệ, làm việc anh minh

3 bài học “đắt hơn vàng” của Khổng Tử và Tào Tháo có thể thay đổi bạn thành người thông tuệ, làm việc anh minh

Tào Tháo là một nhà chính trị kiệt xuất cuối thời Đông Hán. Một đời chinh nam, chiến bắc, Tào Tháo đã lập nên không biết bao nhiêu võ công hiển hách, thống nhất miền bắc Trung Hoa loạn ly, thiên hạ có 3 phần thì riêng ông đã chiếm 2 phần. Không chỉ là một nhà quân sự xuất sắc, Tào Tháo còn là một văn nhân tài hoa, một bộ óc lớn của thời đại. Cuộc đời sinh động của ông đã đúc kết cho hậu thế nhiều bài học sâu sắc.

1. Biết cương biết nhu đúng lúc, không nên vì thỏa mãn ham muốn nhất thời

Chỉ làm vương không xưng đế, không quan tâm tới danh lợi nhất thời

Biết cương biết nhu đúng lúc, thích nghi với mọi hoàn cảnh

Biết cách thỏa hiệp, tiến lùi đúng lúc, đúng mức độ

Cúi đầu là một loại trí huệ

14 bài học đắt hơn vàng của Khổng Tử và Tào Tháo có thể thay đổi cuộc đời bạn: Làm người thông tuệ, làm việc anh minh  - Ảnh 1.

2.Trong thuật tùy cơ ứng biến, lãnh đạo là một môn học của đại học

Đối với những nhân tố bất lợi ảnh hưởng tới sự phát triển của sự nghiệp cần kịp thời loại bỏ nó

Thưởng phạt nhất định phải phân minh

Phong cách quản lý linh hoạt đa dạng

Dùng người cũng có thể nghi ngờ người, nghi ngờ người cũng vẫn có thể dùng người

14 bài học đắt hơn vàng của Khổng Tử và Tào Tháo có thể thay đổi cuộc đời bạn: Làm người thông tuệ, làm việc anh minh  - Ảnh 2.

3.Khổ luyện nội công, chuẩn bị đầy đủ tinh thần và trí lực mới có thể thành đại sự

Lặng nhìn khí phách và sự tự tin của thiên hạ

Đường lớn là tự dựa vào bản thân mình mà đi

Nghiêm túc tự rèn luyện bản thân, tự lấy bản thân làm gương mẫu mực

Gặp nguy không loạn, gặp biến không sợ hãi

6 bài học “đắt hơn vàng” của Tào Tháo có thể thay đổi cuộc đời bạn

Do Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *